Järnvägsindustri

Järnvägsindustri

Material som används vid utveckling av järnvägsinfrastruktur och tillverkning av moderna järnvägsfordon måste uppfylla stränga standarder för hållbarhet och brandprestanda. Partex tillhandahåller ett brett sortiment av identifieringslösningar som uppfyller den senaste järnvägsstandarden EN45545.
Kabelmärkning i järnvägsfordon

EN4554-5 standarden ålägger tillverkare av järnvägsfordon att använda halogenfria material med lämplig certifiering. Partex har under flera år haft i sitt erbjudande krympslangar och ovala profiler tillverkade av halogenfritt material. De finns som en kontinuerlig profil eller i ”Ladder-format” för utskrift på termotransferskrivare. De kan även fås kundanpassade med färdigtryckt märkinnehåll enligt kundspecifikation.


Märkning av operatörspaneler i järnvägsfordon

En operatörspanel är en enhet som används för att styra driften av en hel maskin. Detta består ofta av flera knappar och omkopplare, som var och en måste ha en tydlig och hållbar märkning. I elektriska lokomotiv används etiketter med skummad baksida gjorda av högtemperaturbeständigt material alternativt skyltar tillverkade i plast, aluminium eller rostfritt stål.


Märkning i järnvägsinfrastrukturen

Järnvägsinfrastruktur inklusive kraftstationer, transformatorstationer, kraftledningar och signalutrustning är ofta utsatta för varierade väderförhållanden. Partex erbjuder graverade skyltar i aluminium eller rostfritt stål samt kabelmärkning för utskrift på termotransferskrivare. Dessa lösningar garanterar en hållbar och läsbar märkning under flera års tid.

Vi använder kakor-filer för att tillhandahålla tjänster av högsta kvalitet. Att stanna på webbplatsen innebär att du godkänner deras lagring eller användning. Få veta mer