Telekommunikation & IT

Telekommunikation & IT

I den digitala världen av telekommunikation och IT-lösningar finns det många applikationer för våra märken. Ända från början av det första GSM-nätverket har vi levererat våra märkningar till teleoperatörer, kabel-TV företag, nätverksinstallatörer och kunder stora och små. Faktum är alla som behöver en hållbar och enkel metod för att beskriva sina nätverk, från små datanät till hela datacenter.
Uppbyggnad av GSM-stationer
Varje relästation, även kallad basstation eller förkortat BTS, kräver lämplig märkning av ledningar och kablar som levererar och distribuerar operatörens signal. Såväl strömförsörjning, optiska- och transformatorskåp som sändarmottagare ansvarar för en effektiv drift av en sådan installation, vilken kan monteras inomhus eller högt över marken på telemaster. Alla dessa komponenter, anslutna med DC-, FO- och RF-kablar, kräver läsbara, hållbara markeringar som är beständiga mot åldrande och solljus.
Lär känna lösningar

Utrustning för serverrum
Företagets funktion bygger numera i allt högre grad på effektivt fungerande datorsystem. När ett serverrum utrustas bör ett antal faktorer beaktas för att öka driftssäkerhet och pålitlighet. Serverrum är en plats där varje patchpanel, varje kabelända eller port ska vara uppmärkta. För att underlätta hela märkningsprocessen av strukturella nätverk rekommenderar vi vårt utbud av märkskrivare, kabelmärkare och självhäftande etiketter.
Lär känna lösningar

Uppbyggnad av nätverk
Kabelnät finns installerade överallt: från telekommunikation till hemnätverk. Förutom att korrekt märka kablarna och anslutningar är det viktigt att dra dem ordentligt, bunta ihop dem och säkra dem från miljöfaktorer. Vi levererar märkningar, verktyg och tillbehör som behövs för installation av alla typer av nätverk.
Lär känna lösningar
Vi använder kakor-filer för att tillhandahålla tjänster av högsta kvalitet. Att stanna på webbplatsen innebär att du godkänner deras lagring eller användning. Få veta mer