Partex är ett globalt företag som verkar genom sina helägda dotterbolag eller distributörer på alla kontinenter.