Styrskåp och styrpaneler

Styrskåp och styrpaneler

Ett styrskåp innehåller en stor mängd ledningar, kontakter, styrenheter och andra komponenter, vilket kräver noggrann märkning för effektiv identifiering. Partex lösningar möjliggör märkning av styrledningar och anläggningskablar, kontakter, styrenheter och komponenter. Graverade skyltar och självhäftande etiketter används för att märka knappar, strömbrytare etc samt för identifieringsskyltar eller varningsskyltar.
Märkning av ledningar

Ledningar finns i varje styrskåp, ju mer komplex styrkretsen är, desto fler ledningar. Vanligtvis innehåller skåp hundratals anslutningar, men de största kan hysa flera tusen. God praxis kräver att var och en av dem ska märkas. Hur uppnås detta på bästa sätt? Märkningsprocessen måste vara effektiv och därför är det nödvändigt att välja rätt märksystem. Hos Partex finner du alltid den typ av märkning som passar er bäst. Du kan använda märkhållare som vid ett senare tillfälle kan kompletteras med märkskylt. Eller så kan du välja en halogenfri krympslang eller en UV-beständig hylsa . Vi har fler lösningar som vi gärna berättar om.


Märkning av kablar

Kablar med större diameter som ska placeras i styrskåp kräver ofta en märkning där det får plats med flera rader märkdata som måste vara väl synlig på avstånd. Dessa märkningar är lätta att montera på redan anslutna kablar med hjälp av buntband av plast eller rostfritt stål. Fördelen med denna typ av märkningar är att märkets storlek passar alla kablar oavsett deras diameter. I vårt utbud finns hylsor som monteras på hållare eller flexibla märkningar som monteras direkt på kabeln. De senare finns i flera storlekar och därmed möjlighet att skriva märkdata på flera rader, infoga grafik, streckkoder eller QR-koder. Det finns flera metoder för identifiering av kablar, vi hjälper er gärna att hitta den lösning som passar era behov bäst.


Märkning av komponenter

Komponenterna som används i ett styrskåp är lika olika som de funktioner de är avsedda att utföra. Av denna anledning är det svårt att standardisera märkningen. Vi kan erbjuda en självhäftande skena i hård PVC, på vilken man "snäpper" på märkprofilen. Dessa moduler baseras på den standardiserade modulbredden 17.5 mm. Vill ni bestämma själv vilken längd ni vill ha på märket ger våra självhäftande etiketter er stor flexibilitet.


Märkning av kopplingsplintar

Sammankoppling mellan två eller flera ledningar inuti ett skåp görs oftast med kopplingsplintar. Korrekt identifiering är viktigt för att säkerställa att alla anslutningar görs korrekt och för att minska risken för fel under installation eller underhåll. Partex erbjuder plintmärkningar med kraftiga hakar för säkert "snäppmontage". Dessa passar till plintar från ett flertal olika tillverkare. Ett alternativ är att skriva ut märkningen på vår platta PP+ profil med avsedd termotransferskrivare.


Skyltar till tryckknappar

Skyltar till tryckknappar hjälper operatören att identifiera rätt knapp att trycka på. All otydlighet i märkningen av knappar kan leda till allvarliga konsekvenser. Skyltarna ska inte bara vara läsbara och estetiska, utan lika viktigt är att de är hållbara. Nyckeln är att välja rätt skyltmaterial baserad på skyltens avsedda driftsförhållanden. Du kan välja graverad skylt av laminat med hög mekanisk hållfasthet eller så kan du producera dina egna mycket hållbara polyesteretiketter med skummad baksida som kan skrivas ut på Partex termotransferskrivare.


Informationsskyltar

Utöver skyltar till tryckknappar innehåller styrskåp ofta informationsskyltar. Partex kan gravera dessa i laminatmaterial vilka har hög mekanisk hållfasthet. Beroende på era specifikationer kan skyltarna fästas med en självhäftande baksida eller nitas fast i avsedda hål.

Vi använder kakor-filer för att tillhandahålla tjänster av högsta kvalitet. Att stanna på webbplatsen innebär att du godkänner deras lagring eller användning. Få veta mer