Energisektorn

Energisektorn

Partex har stor erfarenhet från energisektorn. Ni hittar våra produkter i kraftverk, värmekraftverk, solcellsanläggningar samt IKT system i industriella- och offentliga anläggningar. Överallt där det finns behov av säker märkning av ledningar, kablar och elektrisk utrustning. Produkterna är gjorda i material som uppfyller marknadens höga krav och finns i brett utbud av modeller, storlekar och färger samt innehar hög motståndskraft mot väderförhållanden, mekaniska skador och tuffa miljöer.
Märkning av elcentraler
Ställverk består av anslutningar, bussningar och isoleringskomponenter som används för att styra och skydda elektrisk utrustning i elkraftsystem. För att säkerställa säker drift måste växelkomponenterna märkas med tydliga och hållbara märkningar. Vårt universella märkningssystem består av: kabelmärkning, märkning för strömförsörjning och styrkablar, märkning av plintar samt märkning av komponenter, dvs kontaktorer, reläer, lampor och knappar och namnskyltar.
Lär känna lösningar

Solenergi

Partex erbjuder kompletta märklösningar för identifiering av hela solcellsanläggningar. Våra avsedda produkter för solenergisektorn tål kontinuerlig påverkan av direkt solljus, vatten och olika temperaturområden. Produkterna vi erbjuder är kabelmärkning, skyltar, buntband, eltejp med flera.

Lär känna lösningar

Luftledningar

I Partex utbud finns även skyltar och etiketter som används för identifiering av stolpar och luftledningar samt skyltar med fasmärkningar.

Lär känna lösningar

Märkning av transformatorer
Block- och nättransformatorer fungerar ofta under extrema förhållanden, så alla komponenter som används för att bygga dem måste vara exceptionellt hållbara. Dedikerade lösningar från Partex inkluderar skyltar, enteckenmärken, hållare och buntband i 316 rostfritt stål.
Lär känna lösningar

Märkning av markkablar
Elkablar som ligger i marken måste vara resistenta mot mekaniska skador, väderförhållanden och korrosion. Samma krav gäller för kabelmärkning, de måste vara hållbara och läsbara så länge systemets beräknade livslängd, upp till 30 år. Vårt sortiment omfattar lösningar som har godkänts av energibolag med ansvar för energiförsörjning över hela världen.
Lär känna lösningar

Identifiering av styrkablar och I&C system
Vi har mångårig erfarenhet av märkning av styr- och mätutrustnings i industrianläggningar, kraftverk, kraftvärmeverk och stålverk. Partex lösningar inom detta område inkluderar: KKS-märkning i rostfritt stål, etiketter och skyltar för ventiler, kontroller, sensorer och annan mätutrustning samt märkning av kontrollpaneler.
Lär känna lösningar

Teletekniska och elektriska installationer
Vi är experter på identifiering av ICT-system. Våra produkter används för identifiering av kameror, ledningar och komponenter i säkerhetssystem, brandskyddssystem, telekommunikationssystem, BMS och HMS fastighetsautomation och lågspänningssystem. Var och en av våra märken finns även i en alternativ, halogenfri version. Att använda halogenfritt material är särskilt viktigt i offentliga byggnader och allmännyttiga anläggningar.
Lär känna lösningar

Kabelkanaler
Kablar som ligger i kabelkanaler kan buntas ihop och fästas mot kanalen med hjälp av rostfria buntband, belagda rostfria buntband eller plastbuntband. Solid montering är särskilt viktigt när kablarna ligger i vertikala kanaler. För att identifiera kanalen kan vi tillhandahålla skyltar eller etiketter med önskad märkning.
Lär känna lösningar

Rörledningar och behållare
Märkning av rörledningar med färgade etiketter och pilar rekommenderas av europeiska standarder. Etiketter placeras på rörledningar för att säkerställa snabb visuell identifiering: deras färg ger innehållsinformation, dvs. ånga, vatten, syra etc; pilen anger flödesriktningen. Utöver innehållsmärkningen bör rörledningen vara märkt med en skylt med till exempel dess namn och KKS-nummer. För permanent märkning av tankar använder vi högkvalitativa material, beständiga mot olika väderförhållanden. Lasergraverade skyltar säkerställer läsbarhet i flera år.
Lär känna lösningar
Vi använder kakor-filer för att tillhandahålla tjänster av högsta kvalitet. Att stanna på webbplatsen innebär att du godkänner deras lagring eller användning. Få veta mer