En- och flerteckenmärken av rostfritt stål, buntband av rostfritt stål samt buntband av plast med detekterbara metallspån är en specialiserade produktgrupp som lämpar sig väl vid tillverkning eller bearbetning av mat samt inom farmaceutisk och kosmetisk industri. Tack vare sina egenskaper lämpar sig våra produkter väl och vid fel kan de lätt upptäckas med en detektor.