Rörledningar och behållare

Rörledningar och behållare

Märkning av rörledningar med färgade etiketter och pilar rekommenderas av europeiska standarder. Etiketter placeras på rörledningar för att säkerställa snabb visuell identifiering: deras färg ger innehållsinformation, dvs. ånga, vatten, syra etc; pilen anger flödesriktningen. Utöver innehållsmärkningen bör rörledningen vara märkt med en skylt med till exempel dess namn och KKS-nummer. För permanent märkning av tankar använder vi högkvalitativa material, beständiga mot olika väderförhållanden. Lasergraverade skyltar säkerställer läsbarhet i flera år.
Märkning av flödesriktningen

Hållbar och korrekt märkning av rörledningar är avgörande för att säkerställa driftsäkerhet. I ett väl identifierat system kan ni hitta orsaken till felet och reparera det snabbare. Över hela världen finns det många standarder för märkning av rörledningar, men alla kräver att du använder rätt etikettfärg beroende på vilken typ av media det gäller. Storleken på pilar som anger flödesriktningen, storleken på teckensnittet samt avståndet mellan etiketterna, vilka baseras på rörledningens diameter är också viktiga. För märkning av rörledningar rekommenderar vi etiketter som är beständiga mot aggressiva ämnen samt höga och låga temperaturer.


Märkning av KSS-system

KKS-systemet (Kraftwerk – Kennzeichen - System) används för kodning och märkning av rörledningar och kopplingsdata. Märket måste vara avsedd för miljön där den kommer placeras (temperatur, miljöfaktorer etc.) och ha en säkerställd läsbarhet under anläggningens livslängd. Märkena ska monteras på synliga ställen, på fixerade och ej löstagbara komponenter i anläggningarna. En märkskylt i avsett material kan nitas fast i en stålhållare och fästas på en rörledning med hjälp av buntband. Längd på buntbandet ska anpassas till rörledningens diameter/omkrets.


Märkning av behållare

Behållare och tankar som används för att lagra farliga ämnen bör vara korrekt märkta och förses med relevanta varningsskyltar. För permanent märkning av tankar rekommenderar vi skyltar av PVC, aluminium eller rostfritt stål. Lasergraverade skyltar i avsett material säkerställer hög beständighet mot UV-strålning och aggressiva miljöer. Storlek på skylten och dess fästmetod beror på behållarens storlek.

Vi använder kakor-filer för att tillhandahålla tjänster av högsta kvalitet. Att stanna på webbplatsen innebär att du godkänner deras lagring eller användning. Få veta mer