Stora flygplan är utrustade med upp till 900 km kablar, i syfte att koppla ihop all utrustning i flygplanet. Hela systemet ska fungera under extrema förhållanden, från mycket låga temperaturer utanför flygplanet under flygning, till de allra högsta, t.ex. runt motorn. Kablaget och dess märkning ska uppfylla de strängaste säkerhetskraven. ProSleeve-seriens kabelmärkningar är brandsäkra och mycket motståndskraftiga mot temperaturer i enlighet med UL och CSA.