Uppbyggnad av GSM-stationer

Uppbyggnad av GSM-stationer

Varje relästation, även kallad basstation eller förkortat BTS, kräver lämplig märkning av ledningar och kablar som levererar och distribuerar operatörens signal. Såväl strömförsörjning, optiska- och transformatorskåp som sändarmottagare ansvarar för en effektiv drift av en sådan installation, vilken kan monteras inomhus eller högt över marken på telemaster. Alla dessa komponenter, anslutna med DC-, FO- och RF-kablar, kräver läsbara, hållbara markeringar som är beständiga mot åldrande och solljus.
Märkning av utomhuskablar

Överföringskablar som används utanför BTS-stationer utsätts för både väder och UV-strålning. Det krävs alltså att all kabelmärkning är beständig mot olika väderförhållanden såväl som UV, för att märkdata inte förändras med tiden. Våra varmpräglade enteckensmärkningar har utmärkt beständighet. Dessa monteras på en hållare som sedan fixeras runt kabeln med buntband. Alternartivt används vår flexibla PPQ-kabelmärkning, som ni enkelt skriver ut märkdatan på med Partex termotransferskrivare.


Märkning av inomhuskablar

Kablar installerade inuti GSM-stationen är vanligtvis märkta i båda ändar, både vid enheten och vid modulen, säkringen eller kontakten. Det är viktigt att det är enkelt att byta ut märkningen och vi rekommenderar våra hållare med en transparant skyltficka, i vilken ni enkelt kan byta ut märkskylt vid behov. Hållaren fästes runt kabeln med buntband.


Märkning av matarkablar

Matarkablar har vanligtvis ett stort tvärsnitt och kräver att märkningen har mycket stor märkyta, så att märkdatan är tydlig och synlig även på avstånd. Liksom utomhuskablar utsätts ofta matare och byglar för yttre miljöfaktorer, vilket kräver en beständighet hos märkningen för att förbli läsbara många år efter installation.


Märkning av fiberoptiska kablar

En BTS-station är vanligtvis ansluten till ett nätverk med fiberoptisk kabel. Kablarna är ofta nedgrävda i marken, så de och dess märkningar måste ha beständighet mot miljöfaktorer och tidens gång. För detta ändamål är det bäst att använda märkning som monteras längs hela längden av en kabelsträcka, fäst på plats med buntband. Märkets stora tryckyta gör att den rymmer en stor mängd märkdata. Märkets klargula färg gör att den syns tydligt.


Fastsättning av kablar

Säker montering av kablar är lika viktig för drifteffektiviteten som rätt val av märkning. Buntband som används utomhus bör vara väder- och UV-beständiga för att säkerställa en varaktig säker fixering.

Vi använder kakor-filer för att tillhandahålla tjänster av högsta kvalitet. Att stanna på webbplatsen innebär att du godkänner deras lagring eller användning. Få veta mer