Bilindustri

Bilindustri

Fordonsfabriker kan vara tusentals kvadratmeter stora, med mycket omfattande och komplexa produktionslinjer. Partex erbjuder produkter som uppfyller fordonsindustrins höga krav på tillförlitlighet och hållbarhet.
Märkning av hydrauliska slangar

Maskiner och utrustning i produktionslinjen använder otaliga hydraulsystem, inklusive slangar i många typer och storlekar. För att påskynda utbyte av dem i händelse av skada är korrekt identifiering avgörande. Märkningssystemet måste vara hållbart och motståndskraftigt vid eventuella hydrauloljeläckage. Vi erbjuder lösningar med förtryckta entecken, kundanpassade märkningar enligt kunds önskemål eller så kan ni skriva ut märktext på önskad profil med Partex skrivare.


Skydd av ledningar och kablar

I många applikationer kan kablar och ledningar utsättas för mekaniska skador eller extrema temperaturer. För att förhindra sådana skador används lämpliga skyddsmaterial. De finns i flera versioner, beroende på syfte. De mest populära är flexibla skyddsflätor som placeras över hela knippet. Partex tillhandahåller dessa flätor för skydd av kablar med diametrar från 2 upp till 75 mm.


Fastsättning av kablar och ledningar

Lika viktigt som tydlig märkning av kablar är, lika viktig är korrekt kabeldragning. För detta ändamål finns ett utbud hållare och speciella fästen. Det breda Partex-sortimentet gör att du kan välja rätt lösning för dina behov.


Verktyg för bearbetning av ledningar och kablar

Ingen elektriker eller el- och automationsingenjör kan göra sitt jobb effektivt utan de rätta verktygen. Var och en av dem måste ha en uppsättning verktyg, som kan inkludera pressverktyg för kabelskor, kabelavbitare och kabelskalare. Partex kan förse kunderna med dessa verktyg samt praktiska satser, som innehåller kabelskor och ett lämpligt pressverktyg.

Vi använder kakor-filer för att tillhandahålla tjänster av högsta kvalitet. Att stanna på webbplatsen innebär att du godkänner deras lagring eller användning. Få veta mer