Fartyg och Offshore

Fartyg och Offshore

Den marina sektorn kännetecknas av svåra och varierande väderförhållanden, vilket ställer höga krav på dess utrustning. All märkning som används måste tåla samma tuffa miljö och vara hållbar och pålitlig under alla förhållanden. Partex erbjuder märkningar i rostfritt stål, beständiga mot extrema yttre förhållanden, vilket ger tillförlitlighet på fartyg och oljeplattformar.
Märkning av kablar och rör utomhus

Offshoreindustrins struktur och system kräver ofta service och uppgraderings arbeten sker på aktiva rörledningar. Därför är permanent och läsbar märkning av externa rör av avgörande betydelse för att minimera arbetstiden. Präglade märkningar av AISI 316L rostfritt stål utgör ett tillförlitligt system för märkning av kablar, komponenter och externa rör för användning under mycket svåra förhållanden. Enkel montering med rostfria buntband eller bultar/nitar


Märkning av installationer inomhus

Dold i hjärtat av varje fartyg och offshoreplattform finns ett omfattande nätverk av elektriska anslutningar. Med detta antal ledningar och kablar skulle effektiva och snabba reparationer av fel eller uppgraderingar vara omöjliga utan korrekt identifiering. Partex tillhandahåller lösningar som är effektiva, inte bara för installation av nya system, utan även för att uppgradera och ändra befintliga installationer. Ett fartyg är en struktur där kravet på säker och snabb evakuering av människor är avgörande. Det är därför viktigt att använda godkända halogenfria märkningar som inte avger giftiga gaser i händelse av brand.


Märkning av rörledningar

Tydlig och korrekt märkning av rörledningar möjliggör felfri reparation och underhåll. I enlighet med europeiska standarder bör rörledningar märkas med en färg som identifierar typen av media som transporteras och en pil som anger flödesriktningen. Graverade skyltar av högkvalitativt UV-beständigt rostfritt stål kan placeras på ett rör med hjälp av hållare och buntband i rostfritt stål.

Vi använder kakor-filer för att tillhandahålla tjänster av högsta kvalitet. Att stanna på webbplatsen innebär att du godkänner deras lagring eller användning. Få veta mer