Elkablarna i en transformator/växelstation måste ofta märkas med mycket information, vilken ska vara läsbar i mer än 30 år. Typiska data på ett kabelmärke kan vara: sektionsnamn, kabeltyp, anslutningsförhållanden, uppdragsgivarens namn, entreprenörens namn.